Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)

Zlatý Hucul na Facebooku 

Zlatý hucul

Sme občianske združenie, ktoré sa zaoberá chovom koní na Veľkolélskom ostrove pri obci Zlatná na Ostrove. Veľkolélsky ostrov alebo Nagyléli sziget je jeden z posledných veľkých dunajských ostrovov s rozlohou viac ako 250 ha. Veľkolélsky ostrov dnes predstavuje unikátnu mozaiku lesných, mokraďných a trávnatých biotopov. Vďaka svojej zachovalosti bola časť lesov s pralesným charakterom v roku 1974 vyhlásená za prírodnú rezerváciu.

S chovom huculských koní sme začali v roku 2010. Huculy sme si vybrali pre ich pokojnú povahu a odolnosť znášať všetky nepriazne počasia, keďže sú voľne na ostrove od skorej jari do neskorej jesene s nepretržitým prístupom k pastve a vode. Tu privádzajú na svet bez ľudskej pomoci aj svoje potomstvo. Zväčša sa tak deje v noci alebo v skorých ranných hodinách. Počas žrebenia matku chránia ostatné kobyly zo stáda. Žriebätá si vytvárajú veľmi silné putá aj s ostatnými členmi stáda. Počas zimného obdobia a obdobia pravidelných záplav sa stádo sťahuje z ostrova do pripraveného výbehu, kde prečká do jari. Prikrmuje sa výlučne len senom s neobmedzeným prístupom k vode.

Základom chovu je vynikajúci plemenný žrebec Hroby VIII- 14 Dragon, ktorý si z národnej výstavy koní 2011 v Topoľčiankach odniesol titul Národného šampióna plemena hucul. Drak má vyrovnaný a pokojný charakter je bezproblémový pri ošetrovaní, ľahko jazditeľný a ovládateľný aj v blízkosti kobýl. Má predpoklady aj ako parkúrový kôň. Do chovu bol zaradený v Českej republike do triedy ELITA. Je chovaný samostatne, oddelene od kobýl. Pripúšťanie prebieha v období ruje individuálne a je bezproblémové. 

Okrem chovu sa JK Zlatý hucul venuje aj výukovému jazdeniu detí aj dospelých na koni a agroturistike. Prekrásne prostredie Veľkolélskeho ostrova umožňuje výnimočné a nezabudnuteľné zážitky na chrbte tohto úžasného zvieraťa. Veď nie nadarmo sa hovorí, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. 
Okrem koní sa na ostrove nachádzajú aj ďalšie zvieratá (kravy, ovce, kozy), ktoré pomáhajú udržiavať ostrovné lúky v priaznivom stave.

Ponúkame Vám možnosť prejsť sa po dunajskom "pralese" na jednom z našich koní a vychutnať si pôvodnú prírodu Podunajska. 

Stanovy pdf_button