Tábory

Prihláška
Uveďte Vaše meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Po spracovaní formulára Vám bude e-mailom odoslaná záväzná prihláška so všeobecnými podmienkami tábora a platobnými podmienkami