Tábory

Prihláška
Prosíme účastníkov, ktorý sú na úrovni začiatočníkov, aby si vyberali z turnusov, ktoré nie sú označené pre pokročilých. Momentálne sú turnusy obmedzené na 6 účastníkov, je to z dôvodu chýbajúceho personálu. Keď nájdeme požadovaný personál, tak sa kapacity turnusov dodatočne rozšíria na pôvodných 12 účastníkov.
Uveďte Vaše meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Po spracovaní formulára Vám bude e-mailom odoslaná záväzná prihláška so všeobecnými podmienkami tábora a platobnými podmienkami