Tábory

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Prihláška na letný jazdecký tábor na Veľkolélskom ostrove, Zlatná na Ostrove. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie, stravovanie (5 x denne + pitný režim), poistenie a program.
NIE SÚ VOĹNÉ MIESTA
Prosím uviesť kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu.