Tábory

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Prihláška na letný jazdecký tábor na Veľkolélskom ostrove, Zlatná na Ostrove. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie, stravovanie (5 x denne + pitný režim), poistenie a program.
Vyberte termín
Na tomto mieste uveďte meno zákonného zástupcu, kontaktnú adresu, telefonický kontakt a mailový kontakt