Grant SLSP

 

 

Názov projektu: Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova

Grantový program: Pre budúcnosť

Darca: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Obdarovaný: OZ Zlatý Hucul

Trvanie: máj – november 2022

Rozpočet: 14 810 € (z toho 13 170 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, 1 640 € vlastný vklad)

Aktivity:

 • príprava lokality na pastvu
 • inštalácia pastevnej infraštruktúry
 • prevádzka extenzívnej pastvy
 • vybudovanie užitočného outdooru
 • osveta

 

 • Osveta – exkurzia na obnovenej pastvine
  Súčasťou projektu „Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova” je aj osveta. Šírenie povedomia o význame prírodných hodnôt ide ruka v ruke s ochranou prírody. A preto sa okrem samotnej obnovy pastvy na projektovej lokalite
 • Pasenie je spása
  Zlatý Hucul v spolupráci s BROZ a vďaka grantu Nádácie Slovenskej sporiteľne úspešne rozbieha pastvu na novej lokalite. Cieľom je obnova tradičného pasienkového lesa vo Veľkých Kosihách. Samotnému zavedeniu pastvy
 • Zelenšia budúcnosť
  Zlatý Hucul sa zúčastnil priateľského stretnutia pri príležitosti spustenia realizácie úšpešných projektov grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne “Pre budúcnosť”. Stretli sme sa s členkami a členmi hodnotiacej komisie, autormi ďalších
 • Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova
  Zlatý Hucul v týchto dňoch vďaka peňažnému daru Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý získal v grantovom programe Pre budúcnosť, odštartoval projekt s názvom “Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova“. Cieľom projektu