Grant SLSP

 

 

Názov projektu: Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova

Grantový program: Pre budúcnosť

Darca: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Obdarovaný: OZ Zlatý Hucul

Trvanie: máj – november 2022

Rozpočet: 14 810 € (z toho 13 170 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, 1 640 € vlastný vklad)

Aktivity:

 • príprava lokality na pastvu
 • inštalácia pastevnej infraštruktúry
 • prevádzka extenzívnej pastvy
 • vybudovanie užitočného outdooru
 • osveta

 

 • Súhrn úspechov projektu vyšiel v článku
  Projekt “Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova” sme úspešne zavŕšili. Prehľad aktivít a výstupov nájdete v tomto článku:
 • Nové informačné tabule
  V rámci obnovy tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova nám záleží aj na tom, aby boli miestni obyvatelia, návštevníci ostrova či okolo prechádzajúci zahraniční turisti informovaní o tom, čo sa deje na lokalite pod
 • Oddychová zóna
  Pridruženou súčasťou projektu „Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova“ je aj vybudovanie “užitočného outdooru” – oddychového a náučného miesta – zóna s informačným panelom, lavičkami, cyklostojanom a hniezdnymi búdkami. Nedávno
 • Hniezdne búdky pre dudky
  V rámci projektu Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova sme na ploche obnovenej pastvou inštalovali aj takéto hniezdne búdky pred dudky. Dudok chochaltý Upupa epops (foto: J. Mrocek) je známy pre
 • Osveta – exkurzia na obnovenej pastvine
  Súčasťou projektu „Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova” je aj osveta. Šírenie povedomia o význame prírodných hodnôt ide ruka v ruke s ochranou prírody. A preto sa okrem samotnej obnovy pastvy na projektovej lokalite