Blog

Súhrn úspechov projektu vyšiel v článku

Projekt “Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova” sme úspešne zavŕšili. Prehľad aktivít a výstupov nájdete v tomto článku:

Nové informačné tabule

V rámci obnovy tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova nám záleží aj na tom, aby boli miestni obyvatelia, návštevníci ostrova či okolo prechádzajúci zahraniční turisti informovaní o tom, čo sa deje na lokalite pod hrádzou, aký význam má extenzívna pastva pre tieto biotopy, či aké cenné sú tu rastúce hlavové vŕby. A práve preto sme pripravili dve trojjazyčné informačné tabule

Oddychová zóna

Pridruženou súčasťou projektu „Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova“ je aj vybudovanie “užitočného outdooru” – oddychového a náučného miesta – zóna s informačným panelom, lavičkami, cyklostojanom a hniezdnymi búdkami. Nedávno pribudlo na lokalite takéto sedenie s drevenými lavičkami ladiacimi s koloritom krajiny a stojanom pre bicykle v bezprostrednej blízkosti obnoveného pasienkového lesa, zároveň s výhľadom na Dunaj a v blízkosti

Hniezdne búdky pre dudky

V rámci projektu Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova sme na ploche obnovenej pastvou inštalovali aj takéto hniezdne búdky pred dudky. Dudok chochaltý Upupa epops (foto: J. Mrocek) je známy pre svoj chochol a pestré sfarbenie. Začal z krajiny miznúť v dôsledku straty vhodných podmienok (úbytok pasienkov a hmyzu, ale aj starých stromov s dutinami). Navrátením

Osveta – exkurzia na obnovenej pastvine

Súčasťou projektu „Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova” je aj osveta. Šírenie povedomia o význame prírodných hodnôt ide ruka v ruke s ochranou prírody. A preto sa okrem samotnej obnovy pastvy na projektovej lokalite venujeme aj osvete – informujeme dobrovoľníkov a verejnosť o cieľoch projektu, histórii lokality, benefitoch citlivej pastvy, napríklad aj formou exkurzií priamo na mieste. (pohľad na novo vybudovaný

Pasenie je spása

Zlatý Hucul v spolupráci s BROZ a vďaka grantu Nádácie Slovenskej sporiteľne úspešne rozbieha pastvu na novej lokalite. Cieľom je obnova tradičného pasienkového lesa vo Veľkých Kosihách. Samotnému zavedeniu pastvy predchádzala úprava plochy (mulčovanie, odstraňovanie nežiadúcej vegetácie), ktorá bola dlhé roky zarastená náletovými a inváznymi drevinami. Vybudované tu boli oplôtky, zabezpečené napájadlá a kravy mohli

Zelenšia budúcnosť

Zlatý Hucul sa zúčastnil priateľského stretnutia pri príležitosti spustenia realizácie úšpešných projektov grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne “Pre budúcnosť”. Stretli sme sa s členkami a členmi hodnotiacej komisie, autormi ďalších podporených projektov a predstavili ten náš s názvom “Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova”.

Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova

Zlatý Hucul v týchto dňoch vďaka peňažnému daru Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý získal v grantovom programe Pre budúcnosť, odštartoval projekt s názvom “Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova“. Cieľom projektu je obnova typického pasienkové lesa s dominantnými hlavovými vŕbami vďaka pastve hospodárskych zvierat. V prvej fáze bude prebiehať čistenie a úprava plochy, následne vybudovanie potrebného