Nové informačné tabule

V rámci obnovy tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova nám záleží aj na tom, aby boli miestni obyvatelia, návštevníci ostrova či okolo prechádzajúci zahraniční turisti informovaní o tom, čo sa deje na lokalite pod hrádzou, aký význam má extenzívna pastva pre tieto biotopy, či aké cenné sú tu rastúce hlavové vŕby. A práve preto sme pripravili dve trojjazyčné informačné tabule (v slovenčine, maďarčine a angličtine), oboznamujúce návštevníkov tohto územia s významom citlivého obhospodarovania pomocou pastvy hospodárskych zvierat a zmysle pravidelného ošetrovania hlavových vŕb ich orezávaním.

Okrem významu samotných ochranárskych zásahov spoznajú návštevníci vďaka infotabuliam aj kúsok miestnej histórie, hlavné činitele, ktoré viedli k úbytku biodiverzity dunajskej lužnej krajiny a zoznámia sa aj s vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi druhy viazanými na toto miesto.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *