Artex

Single image

Artex

Teplokrvný valach narodený 5.4.1994 v Českej republike bol na Slovensko zakúpený v roku 2007. Do tej doby pôsobil ako športový, neskôr školný kôň. U súčasnej majiteľky sa zo začiatku (po preliečení nohy) využíval na aktívnu rekreáciu, momentálne je už na úplnom dôchodku. Malá informácia ako spestrenie, Artex bol prvým koňom, ktorý začal po rokoch spásať lúky ostrova a pár týždňov po jeho príchode sem sa začali privážať “prvé” hucule. Neskôr na pár rokov opustil toto miesto, aby sa sem vrátil na ozajstný dôchodok.