Wels

Single image

Wels

Biely valach plemena slovenský teplokrvník narodený 3.5.1998. Jeho otcom je žrebec Przedswit Miroslavský, matkou kobylka Villam. Wels bol svojim majiteľom odkúpený v roku 2007. Do tej doby pôsobil ako športový kôň. V mladom veku to bol temperamentný, veselý koník, ktorý si rád vystrelil zo svojich jazdcov a neraz vymyslel nejakú neškodnú lotrovinu. Dnes je to už pán v rokoch, ktorý si užíva oddych na našich pastvinách. Jazdecky je už využívaný iba minimálne, napriek tomu že je úplne zdravý a v plnej sile.