Autor Jozef Molnar

Osveta – exkurzia na obnovenej pastvine

Súčasťou projektu „Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova” je aj osveta. Šírenie povedomia o význame prírodných hodnôt ide ruka v ruke s ochranou prírody. A preto sa okrem samotnej obnovy pastvy na projektovej lokalite venujeme aj osvete – informujeme dobrovoľníkov a verejnosť o cieľoch projektu, histórii lokality, benefitoch citlivej pastvy, napríklad aj formou exkurzií priamo na mieste. (pohľad na novo vybudovaný

Pasenie je spása

Zlatý Hucul v spolupráci s BROZ a vďaka grantu Nádácie Slovenskej sporiteľne úspešne rozbieha pastvu na novej lokalite. Cieľom je obnova tradičného pasienkového lesa vo Veľkých Kosihách. Samotnému zavedeniu pastvy predchádzala úprava plochy (mulčovanie, odstraňovanie nežiadúcej vegetácie), ktorá bola dlhé roky zarastená náletovými a inváznymi drevinami. Vybudované tu boli oplôtky, zabezpečené napájadlá a kravy mohli

Zelenšia budúcnosť

Zlatý Hucul sa zúčastnil priateľského stretnutia pri príležitosti spustenia realizácie úšpešných projektov grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne “Pre budúcnosť”. Stretli sme sa s členkami a členmi hodnotiacej komisie, autormi ďalších podporených projektov a predstavili ten náš s názvom “Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova”.

Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova

Zlatý Hucul v týchto dňoch vďaka peňažnému daru Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý získal v grantovom programe Pre budúcnosť, odštartoval projekt s názvom “Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova“. Cieľom projektu je obnova typického pasienkové lesa s dominantnými hlavovými vŕbami vďaka pastve hospodárskych zvierat. V prvej fáze bude prebiehať čistenie a úprava plochy, následne vybudovanie potrebného