Pasenie je spása

Zlatý Hucul v spolupráci s BROZ a vďaka grantu Nádácie Slovenskej sporiteľne úspešne rozbieha pastvu na novej lokalite. Cieľom je obnova tradičného pasienkového lesa vo Veľkých Kosihách.

Samotnému zavedeniu pastvy predchádzala úprava plochy (mulčovanie, odstraňovanie nežiadúcej vegetácie), ktorá bola dlhé roky zarastená náletovými a inváznymi drevinami. Vybudované tu boli oplôtky, zabezpečené napájadlá a kravy mohli prísť.

Teraz sa budeme prizerať, ako sa postupne po ich spasení a pod ich kopytami plocha mení. Očakávame presvetlenie lokality a potlačenie nežiadúcich zárastov. Charizmatické hlavové vŕby, popod ktoré sa pasú zvieratá, budú môcť opäť vyniknúť. Na takto citlivo ošetrených plochách sa vyskytuje oveľa viac kvitnúcich bylín (snežienky, bledule), hmyzu a naň viazaného vtáctva. Extenzívna pastva je efektívnym nástrojom na zvýšenie biodiverzity v krajine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *